Mallgroda

 

Textruta: www.mallgroda.com

    HEM            PRODUKTER            MASSAGE           HÄSTMASSAGE             PRISER              KONTAKT             TIPS&TANKAR

TM

    HEM            PRODUKTER            MASSAGE           HÄSTMASSAGE             PRISER              KONTAKT             TIPS&TANKAR

© 2006-2015 mallgroda.com

VIKTIGT ! Om du misstänker sjukdom anlita alltid en veterinär i första hand – Hästmassage är inte ett alternativ till traditionell veterinärbehandling!

Hästmassage

 

Hästen är vår största atlet och många människors bästa vän!

Mycket av det vi utsätter den för i form av exempelvis ridning, körning, hantering eller för lite hantering kan sätta sina spår i form av muskelspänningar och stress.

 

En vanlig missuppfattning är att massage ”inte har någon verkan” på hästen - den är ju så stor! Tvärtom är hästen en mycket känslig individ och har stor nytta av massagens många fördelar!

 

Indikationer på när det kan vara bra med hästmassage:

 

Muskelspänningar

Rörelseproblem

Muskelkramper

Stela leder

Långvariga svullnader/gallor

Motstånd, tvekan och svagheter vid arbete

Överben

Torra hovar

Dålig cirkulation

Subakut efter skada på muskel, sena eller ledband

Trötthet

Nervositet/Rastlöshet

Sadelproblem

 

Kontraindikationer för hästmassage:

 

Vid feber och infektioner

Vid frakturer och akuta bristningar. Subluxationer (urledvridningar)

Aktiva ledsjukdomar

Hudsjukdomar

 

Står din häst under medicinering eller är dräktig, väntar vi med massagen till ett senare

tillfälle.

 

En hästmassagebehandling tar ca 60-80 minuter och vid behov varvar jag massagen med stresspunktsbehandling och ev. stretching.

 

Lämpligt är att låta sin häst bli masserad en till två gånger/månad. Tävlingshästen kan i regel behöva massage lite oftare.

 

Mellan dessa perioder är det mycket bra om du själv masserar och känner igenom din häst då och då. Du kommer att lära dig hur din häst brukar kännas och upptäcker ev. problem fortare.

 

 

OBS! Från och med November månad gör jag uppehåll med hästmassage-behandlingar till förmån för annat kreativt arbete.